Comparació amb la Fusta
  • No és inflamable.
  • No és susceptible a la podridura ni a altres processos químics.
  • No es deforma ni s'esquerda amb el pas del temps.
  • Gràcies a la permeabilitat al vapor, no es forma MOHO.

DESCOBREIX EL FORMIGÓ CEL·LULAR

Los mejores beneficios de la madera y de la piedra

bloques de hormigón celular esterilizados en autoclave de varios tamaños
A Hormigón365 oferim formigó cel·lular curat en autoclau de qualitat alemanya amb certificacions europees. Garantim homogeneïtat i isotropia, amb tallades precises per a una execució òptima a l'obra i una superfície impecablement plana i nivellada.

dibujo a lapiz de una casa
casa ecológica
El nostre material ofereix múltiples avantatges que redueixen els costos d'obra. El seu tamany, pes lleuger i precisió acceleren l'execució. A més, les cèl·lules d'aire internes milloren l'aïllament tèrmic, estalviant energia i eliminant la necessitat de revestiments aïllants addicionals.

casa ecológica
dos casas en un estilo minimalista
Les principals característiques del Formigó Cel·lular són:
• Elevat aïllament i confort tèrmic.
• Estalvi energètic.
• Resistència al foc.
• Aïllant acústic.
• Resitència mecànica i a la compressió.
• Transpirabilitat.
• Lleugeresa.
• Moldeabilitat.
• Reducció dels temps d’execució d’obra.
corte de la pared de la casa
100% ecològic i bioclimàtic, prové de fonts naturals: Sorra de sílici, calç, ciment, agent expansiu i aigua. No genera cap tipus de residus químics ni Components Orgànics Volàtils ( COVs ) nocius per a la salut i el medi ambient. És també un material apte
per a la construcció de cases passives
( Passivhaus ).
casa construida economicamente

Projectes Innovadors A Gran Escala

El formigó cel·lular curat en autoclau es pot utilitzar per a realitzar diferents variants constructives.
A Hormigón365 podem portar a terme qualsevol projecte o desafiament que se’ns presentei, tant petites edificacions com edificis de grans dimensions.

Comprar bloques de hormigón celular esterilizados en autoclave en Tarragona

Comprar bloques de hormigón celular esterilizados en autoclave en Tarragona

Comprar bloques de hormigón celular esterilizados en autoclave en Tarragona

Comprar bloques de hormigón celular esterilizados en autoclave en Tarragona

Comprar bloques de hormigón celular esterilizados en autoclave en Tarragona

Formigó Cel·lular El Material De Construcció Del Futur

El formigó cel·lular és un material cada cop més popular a la construcció moderna. És un material sostenible i ecològic; millora l ´aïllament tèrmic i acústic i té una molt bona inèrcia tèrmica que garanteix una temperatura interior estable durant tot l´any.
El formigó cel·lular és un material compost de ciment, sorra de sílici, calç, aigua i un agent dexpansió. Després del seu enduriment o curat a l'autoclau, conserva una gran quantitat de porus o cèl·lules d'aire a l’interior.
Més →
El respecte al medi ambient és la principal tendència del segle XXI. Com és de respectuós amb el medi ambient el formigó cel·lular comparat amb altres materials?
Més →
El formigó cel·lular no conté polímers sintètics, additius químics, impureses tòxiques i/o cancerígenes. Per tant, té zero emissions de productes de descomposició d’aquestes substàncies al medi ambient.
Més →
Per què exactament? El formigó cel·lular curat en autoclau és fàcil de treballar, similar a la fusta. Pot ser tallat i perforat manualment amb facilitat, utilitzant les eines adequades com una serra especial per a formigó cel·lular. A més, permet fer fàcilment les rodes per instal·lar el cablejat i les canonades. En pocs dies, es pot completar aquestes tasques i col·locar les instal·lacions d'aigua i electricitat.
Més →
La història de la seva creació es remunta als llunyans anys 20: va ser realitzada per primera vegada el 1922 per l'arquitecte suec Johan Axel Eriksson.
Más →
Deixa'ns el teu número i et trucarem!
O pots trucar-nos tu mateix:
+ 34 611 555 111
This website uses cookies to ensure you get the best experience
OK
info@hormigon365.es
© HORMIGÓN 365, S.L.
+34 611 555 111
Aviso Legal
newsletter