Bloc de paret de formigó cel·lular tractat amb autoclau, 625*250*200, D450

YTONG
5,52
 • Característiques principals:
 • . Tamany del producte: 625 mm x 250 mm x 200 mm color blanc.
 • . Existència de connexió machihembrada: no
 • . Empunyadura: sí
 • . Pes del bloc: 14 Kg.
 • . m2 / palet : 7,5
 • . Peces per cada palet: 48
 • . Volum palet: 1,5 m3
 • . Classe de resistència a la compressió: B2.0
 • . Densitat: 450 kg/m3
 • . Grau de resistència a les gelades: F100
 • . Coeficient de conductivitat tèrmica seca: 0,17 W / (m 0C)
 • . Сontracció en sec: no més de 0,33 mm/m de altura
 • . Coeficiente de permeabilitat al vapor: no menys de 0,15 mg / (mchPa)


Índex aproximat de diseny d'aïllament al soroll aeri Rpw, dB:
Si es col·loca sobre morter de cemento - 58
Si es col·loca sobre adhesiu de formigó cel·lular - 56

Blocs I categoría:
Desviacions de les dimensions linials
1. Longitut: ± 3 mm;
2. Ample: ±2 mm;
3. Altura: ± 1 mm;
4. Desviació de la forma rectangular. Diferència de longitud diagonal: no més de 2 mm;
5. Desviació de la rectitut de las arestes: no més de 1 mm.