Notícies De Construcció (Català)

La història del formigó airejat

Sobre el formigó cel·lat

La història del formigó airejat

El formigó aerat és un material de construcció bastant popular, que va néixer el 1922 a Suècia. La invenció de la tecnologia va fer que el món sencer es sorprengués a causa de les propietats i característiques úniques que no posseïa cap material en l'agregat en aquell moment. Gràcies als blocs de formigó airejat, és possible aconseguir una lleugeresa, resistència i fiabilitat sorprenents de les estructures que s'estan erigint.
El formigó airejat va ser produït per primera vegada en un forn d'autoclau per L'inventor Johan Axel Ericsson. Malgrat les sorprenents propietats del material, la seva producció en massa va començar només el 1927, és a dir, cinc anys després del naixement.

La primera marca sueca de formigó airejat autoclau és Ytong. Després d'un temps, el dret de producció i tecnologia es va transferir a altres empreses Europees. La geografia de la producció no es limita a la part Europea del món, sinó que també s'estén A L'Àfrica, L'Orient Mitjà i, per descomptat, La Xina. Fins ara, el líder absolut en la producció d'aquest material és La República Popular De La Xina (RPC), ja que la demanda d'habitatges econòmics i pràctics genera oferta.